Category: Patripot

View:

Patripot E34

19 hours ago

73 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Patripot E34 Bernamaey Nwei kurdi patrepot la nwandni Mahir Hasan Maher Hesen Petripot 2013 - 2014 Kanali NRT2 Live Tv nrttv hd hrttv 2 hd

Patripot E33

2 weeks ago

225 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Patripot E33 Bernamaey Nwei kurdi patrepot la nwandni Mahir Hasan Maher Hesen Petripot 2013 - 2014 Kanali NRT2 Live Tv nrttv hd hrttv 2 hd

Patripot E32

3 weeks ago

96 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Patripot E32 Bernamaey Nwei kurdi patrepot la nwandni Mahir Hasan Maher Hesen Petripot 2013 - 2014 Kanali NRT2 Live Tv nrttv hd hrttv 2 hd

Patripot E31

3 weeks ago

100 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Patripot E31 Bernamaey Nwei kurdi patrepot la nwandni Mahir Hasan Maher Hesen Petripot 2013 - 2014 Kanali NRT2 Live Tv nrttv hd hrttv 2 hd

Patripot E30

3 weeks ago

63 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Patripot E30 Bernamaey Nwei kurdi patrepot la nwandni Mahir Hasan Maher Hesen Petripot 2013 - 2014 Kanali NRT2 Live Tv nrttv hd hrttv 2 hd

Patripot E29

3 weeks ago

53 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Patripot E29 Bernamaey Nwei kurdi patrepot la nwandni Mahir Hasan Maher Hesen Petripot 2013 - 2014 Kanali NRT2 Live Tv nrttv hd hrttv 2 hd

Patripot E28

3 weeks ago

34 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Patripot E28 Bernamaey Nwei kurdi patrepot la nwandni Mahir Hasan Maher Hesen Petripot 2013 - 2014 Kanali NRT2 Live Tv nrttv hd hrttv 2 hd

Patripot E27

3 weeks ago

28 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Patripot E27 Bernamaey Nwei kurdi patrepot la nwandni Mahir Hasan Maher Hesen Petripot 2013 - 2014 Kanali NRT2 Live Tv nrttv hd hrttv 2 hd

Patripot E26

3 weeks ago

27 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Patripot E26 Bernamaey Nwei kurdi patrepot la nwandni Mahir Hasan Maher Hesen Petripot 2013 - 2014 Kanali NRT2 Live Tv nrttv hd hrttv 2 hd

Patripot E25

3 weeks ago

53 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Patripot E25 Bernamaey Nwei kurdi patrepot la nwandni Mahir Hasan Maher Hesen Petripot 2013 - 2014 Kanali NRT2 Live Tv nrttv hd hrttv 2 hd

Patripot Jazhn E03

1 month ago

49 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Patripot Jazhn E03 Patripot Sehiyam Rozhi Jazhan 2014 Bernamaey Nwei kurdi patrepot la nwandni Mahir Hasan Maher Hesen Petripot 2013 - 2014 Kanali NRT2 Live Tv nrttv hd hrt...

Patripot Jazhn E02

1 month ago

50 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Patripot Jazhn E02 Patripot Duham Rozhi Jazhan 2014 Bernamaey Nwei kurdi patrepot la nwandni Mahir Hasan Maher Hesen Petripot 2013 - 2014 Kanali NRT2 Live Tv nrttv hd hrttv...

Patripot Jazhn E01

1 month ago

75 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Patripot Jazhn E01 Patripot Yakam Rozhi Jazhan 2014 Bernamaey Nwei kurdi patrepot la nwandni Mahir Hasan Maher Hesen Petripot 2013 - 2014 Kanali NRT2 Live Tv nrttv hd hrttv...

Patripot E24

1 month ago

62 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Patripot E24 Bernamaey Nwei kurdi patrepot la nwandni Mahir Hasan Maher Hesen Petripot 2013 - 2014 Kanali NRT2 Live Tv nrttv hd hrttv 2 hd

Patripot E23

1 month ago

52 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Patripot E23 Bernamaey Nwei kurdi patrepot la nwandni Mahir Hasan Maher Hesen Petripot 2013 - 2014 Kanali NRT2 Live Tv nrttv hd hrttv 2 hd

Patripot E22

1 month ago

46 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Patripot E22 Bernamaey Nwei kurdi patrepot la nwandni Mahir Hasan Maher Hesen Petripot 2013 - 2014 Kanali NRT2 Live Tv nrttv hd hrttv 2 hd

Patripot E21

1 month ago

40 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Patripot E21 Bernamaey Nwei kurdi patrepot la nwandni Mahir Hasan Maher Hesen Petripot 2013 - 2014 Kanali NRT2 Live Tv nrttv hd hrttv 2 hd

Patripot E20

1 month ago

76 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Patripot E20 Bernamaey Nwei kurdi patrepot la nwandni Mahir Hasan Maher Hesen Petripot 2013 - 2014 Kanali NRT2 Live Tv nrttv hd hrttv 2 hd

Patripot E19

1 month ago

31 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Patripot E19 Bernamaey Nwei kurdi la nwandni Mahir Hasan Maher Hesen Petripot 2013 - 2014 Kanali NRT2 Live Tv nrttv hd hrttv 2 hd

Patripot E18

1 month ago

37 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Patripot E18 Bernamaey Nwei kurdi la nwandni Mahir Hasan Maher Hesen Petripot 2013 - 2014 Kanali NRT2 Live Tv nrttv hd hrttv 2 hd

Patripot E17

1 month ago

23 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Patripot E17 Bernamaey Nwei kurdi la nwandni Mahir Hasan Maher Hesen Petripot 2013 - 2014 Kanali NRT2 Live Tv nrttv hd hrttv 2 hd

Patripot E16

1 month ago

466 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Patripot E16 Bernamaey Nwei kurdi la nwandni Mahir Hasan Maher Hesen Petripot 2013 - 2014 Kanali NRT2 Live Tv nrttv hd hrttv 2 hd

Patripot E15

1 month ago

36 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Patripot E15 Bernamaey Nwei kurdi la nwandni Mahir Hasan Maher Hesen Petripot 2013 - 2014 Kanali NRT2 Live Tv nrttv hd hrttv 2 hd

Patripot E14

1 month ago

49 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Patripot E14 Bernamaey Nwei kurdi la nwandni Mahir Hasan Maher Hesen Petripot 2013 - 2014 Kanali NRT2 Live Tv nrttv hd hrttv 2 hd

Patripot E13

1 month ago

38 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Patripot E13 Bernamaey Nwei kurdi la nwandni Mahir Hasan Maher Hesen Petripot 2013 - 2014 Kanali NRT2 Live Tv nrttv hd hrttv 2 hd

Patripot E12

1 month ago

53 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Patripot E12 Bernamaey Nwei kurdi la nwandni Mahir Hasan Maher Hesen Petripot 2013 - 2014 Kanali NRT2 Live Tv nrttv hd hrttv 2 hd

Patripot E11

10 months ago

1.26K Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Patripot E11 Bernamaey Nwei kurdi la nwandni Mahir Hasan Maher Hesen Petripot 2013.

Patripot E10

10 months ago

671 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Patripot E10 Bernamaey Nwei kurdi la nwandni Mahir Hasan Maher Hesen Petripot 2013.

Patripot E09

1 year ago

710 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Patripot E09 Bernamaey Nwei kurdi la nwandni Mahir Hasan Maher Hesen Petripot 2013.

Patripot E08

1 year ago

425 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Patripot E08 Bernamaey Nwei kurdi la nwandni Mahir Hasan Maher Hesen Petripot 2013.

Patripot E07

1 year ago

450 Views0 Comments

NRT2 TV – Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Patripot E07 Bernamaey Nwei kurdi la nwandni Mahir Hasan Maher Hesen Petripot 2013.

Patripot E06

1 year ago

1.07K Views0 Comments

NRT2 TV - Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Patripot E06 Bernamaey Nwei kurdi la nwandni Mahir Hasan Maher Hesen Petripot 2013.

Patripot E05

1 year ago

808 Views0 Comments

NRT2 TV - Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Patripot E05 Bernamaey Nwei kurdi la nwandni Mahir Hasan Maher Hesen Petripot 2013.

Patripot E04

1 year ago

5.61K Views0 Comments

NRT2 TV - Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Patripot E04 Bernamaey Nwei kurdi la nwandni Mahir Hasan Maher Hesen Petripot 2013.

Patripot E03

1 year ago

1.80K Views0 Comments

NRT2 TV - Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Patripot E03 Bernamaey Nwei kurdi la nwandni Mahir Hasan Maher Hesen Petripot 2013.

Patripot E02

1 year ago

1.90K Views0 Comments

NRT2 TV - Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Patripot E02 Bernamaey Nwei kurdi la nwandni Mahir Hasan Maher Hesen Petripot 2013.

Patripot E01

1 year ago

3.92K Views1 Comments

NRT2 TV - Barnamai Nwei Kanali NRT2 Barnamay Patripot E01 Bernamaey Nwei kurdi la nwandni Mahir Hasan Maher Hesen Petripot 2013.